Vår metod – från analys till uppföljning

Vi har utvecklat en säker metod som vi tillämpar när vi designar och genomför kompetenslösningar för att möta ert behov på bästa sätt.

Analys

Grundlig genomgång kring uppdraget.

Edge genomför en grundlig genomgång med uppdragsgivare avseende uppdragets karaktär, sammanhang samt kravbild.

Vi tar gemensamt fram den Pitch som vi använder för information och marknadsföring av uppdrag och företag. Sammansättning av befintlig införsäljningsinformation gällande företagets verksamhet och mål. Vi går igenom lämpliga och önskade kanaler för kandidatsourcing och gör en gemensam tidplan för genomförande och färdigställande.

Sourcing

Uppsökande och kontaktande av kandidater.

I kandidatanskaffningsfasen arbetar vi parallellt med annonsering samt uppsökande och headhunting av kandidater i öppna sociala nätverk, tillgängliga kandidatdatabaser samt befintliga kandidatnätverk allt i enlighet med upprättad sourcingprofil.

Validering

Urval och presentation.

Av de kandidater som visar intresse och matchar kraven väljs ett antal kandidater ut till validering. I en kompetensbaserad intervjumetodik granskas genomförda uppdrag, uppnådda resultat, kunskap och erfarenheter. Under den kompetensbaserade djupintervjun diskuteras även kandidatens ambition, motivatorer, förväntningar samt personliga egenskaper.

Lämpliga kandidater presenteras för kunden och dennes rekryteringsprocess startar. Edge of Talent kompletterar valideringen med referenstagning och färdighets- alternativt personlighetstester.

Uppföljning

Vi finns med våra kunder och kandidater långsiktigt.

Vårt mål är nöjda kandidater och nöjda kunder med blomstrande karriärer och verksamheter som resultat. Vi finns med våra kunder och kandidater långsiktigt via dialog och Uppföljning.

Edge of Talent värnar om din integritet både som kandidat och som företag och alla våra uppdrag genomförs med hänsyn, respekt och nödvändig konfidentialitet.

Vad våra kunder säger

“Edge of Talent has served as an excellent partner in our recruitment process. We needed many different roles in our team which Edge of Talent was able to deliver on. We would happily work with them again.”

Matilda Bouchet, Managing Director, Nexxiot

“Edge of Talent have made a great contribution to Alektum Group’s continuous growth by helping us develop our Talent Acquisition strategy. Ulrika Wörding’s extensive knowledge of the candidate market and how to build an attractive employer brand will be crucial for our future success and ambition to become a preferred employer.”

Petra Chamberlin, SVP Human Resources, Alektum Group